БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


СИМБИОЗА

Боби Кастеелс (vicont)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Прочетох стих, о чудеса!

Но не успях да разбера!

Сред плетеница от слова,

метафори, цветя,  луна.

Повярвайте ми не успях,

да схвана някак  мисълта.

Настъпва странна симбиоза!

Поезията ... става проза !

Не искам да съм съвършен,

да пиша хайку настървен!

Не искам и да съм поет

със ни един понятен ред!

Безмислени красиви фрази,

поета ритъма не спазил.

И нескопосан  фейшън стил,

там смисъла се  е размил.

Как птица друса ръченица,

петел как люби гургулица!

Метафори, красиво нещо,

но да ги ползваш вещо.

Простете братя по перо...

но словото ни е едно!

Поезията е велика сила,

сърцати  хора  покорила.

Не е ли тя така достъпна,

прочитам ли я да потръпна?

И стих и строфи с лекота,

да стигат нашите сърца.

Да бъде сила вездесъща,

с магия дивна и могъща!

Да ни омайва и поглъща,

духовна сила, родна къща!

Да кара всяка малка буква,

в очите ни сълза да руква.

И да танцува като фея,

понесла светлината в нея.

Да не е, някак импозантна,

да стига лесно адресанта.

Поезията не  е за поети,

те ...да я пишат са заети.

Духовна, истинска опора,

поезията е ...  за хора!

 


2010-01-28