БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


В очакване

Веселка Василева (essy)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Един Годо на пръсти тихо минал
в антрето ми четеше стари вестници,
потънал в новината си любима
в очакване на ято буревестници.  

Потропваше с лулата си незрима -
по шкафа, и по прашен си костюм.
Заложил бе капана за несретници
с ухание на фалш, и на парфюм.  

Приглаждаше коси си търпеливо,
с лукав си поглед тихо ме следи.
И дебнеше дали на клада бурна,
ще може да ме изгори...  

Върви, Годо, не искам да те виждам,
несретник съм, но няма да се дам.
Дори вземи и старите си вестници,
да палиш кладата си сам.