БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Изпитание

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Така ми се иска, когато сърцето ми стене,

глава да склоня по детински на твоята гръд.

Но зная – не бива, защото две мощни вселени,

когато се слеят, небесния ред ще взривят.

 

Насрещната обич убива. А аз съм насрещна.

Сглобена, мечтата умира. А ти си мечта...

Но всичките райски градини и адови пещи

не са ли капани пред онзи живот след смъртта?