БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На Вера

Деница Асенова Евтимова (denyamber)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Акростих (на моите приятели)

Ч естни усмивки в очите наоколо

Р адост и малко тъга

Д ен и два и пакости мъничко

В ятър и мараня

Е дна целувка прокрадва се тихичко като

Р азцъфнала роза окъпана в светлина

А наоколо сбират се хората и пожелават ти

 

Здраве, радост и красота

Щастие слънчево като приказка

Късмет и нежна душа

 


2010-01-04