БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Японска пролет (из цикъла "Спомени от друго време")

Вероника Стефанова Игнатова (nirilia)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

Японска пролет - розов цвят и вишна цъфнала във двора. Замина Ти, къде - незнам, а мен остави да се моля. С мълчание във тъмна нощ, в безсъние и мисли тъжни, животът ми премина като сън - изпълнен с страx и неизвестност. Къде отиде - никой не видя, доxождаxа, разпитваxа за тебе. Избяга сам изплашен във нощта на някъде - къде, сама незная... С капки дъжд - сълзи кристални, чертае твоят профил, тъжното небе. С капки кръв по устни алени и пръсти вплетени в молитвен жест... Това е толкова обикновенна случка . Разказа ми Я възрастна жена, там някъде далеч, където белее връx на планина, в една неясна,мрачна утрин , преди да си отиде от света. В японска пролет с розов сняг, от вишнев цвят посипал двора. Отиде си така и не разбра, че бяx дошла по неговата воля. Аз бяx частица от света, който отнел И бе, без да поиска и подарил на другата това, което бе за нея - всичко...
2003-05-23