БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


"Не искам непокорни нощи"

Камелия Валериева Ангелова (blue_rose)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

"Не искам
блудните ми нощи
да тръгнат подир твоите...
и да се съмне.
Завързах ги.
Заключих ги.
Залостих"
Юлия Стойчева

Аз искам блудните си нощи.
И две запалени свещи да са
очите ми.
Във твоите разстреляни зеници.
Не виждаш ли какво ми причиняваш...
още...
след своите петнайсет века.
Мъртва птица.
Аз вече не презирам
самотата си.
Прилича ми.
Напомня ми.
На някого.

Аз пускам непокорните си нощи.
Необуздани
да изстичат цял живот..
коне.
И двете ми ръце са само пошлост...
Обичала съм.
Вече не.


2009-12-29