БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Изпрати ми звезда!

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Изпрати ми звезда, любима,
за да ме сгрееш чрез нея!

Ти си пак светла и чиста,
прелестно мъжко момиче,
само че Там си лъчиста,
плазмена, екзотична,
денем на фитнес в безкрая
все упорито тренираш,
нощем, сияйно - омайна,
бързаш да се телепортираш,
за да изгрееш фотонна,
свойта безплътност да влееш,
и аз, празнотата прогонил,
с тебе в едно да се слея...

Изпрати ми звезда, любима,

аз ще замръзна без нея!


2009-12-29