БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Свежи гъби береше пак дяволът

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Кривогледият сплескан живот
се повдигна отново на пръсти.
Той отдавна не даваше плод -
изтърбушен, горчив и небръснат.
Там отгоре проблясна зора -
анемична, измъчена, ялова.
Из злокобната черна гора
свежи гъби береше пак дяволът.


2009-12-29