БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Спомен

()

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Ето ги в мрака

до купола на свети

Александър Невски

Вървяха под ръка и спряха

Погледнаха нагоре

обърнати един към друг

и се целунаха

Жената се превърна

в неясен образ

и каквато беше мъничка

изчезна

Сля се с него

 

Тогава те не съзнаваха

че са победили света