БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Думите

(usmiv4ica)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Думи цинични и думи лирични. Думи обвиняващи или всеопрощаващи. Думи отчайващо безразлични и думи проникновени и лични. Думи стряскащи и думи галещи. Думи отблъскващи или пък мамещи. Думи, които войни обявяват, или чудни легенди разправят. Думи раняващи или утешаващи. Думи лъжещи или пък признаващи. Думи, които със мъка избликват, или на крилца пеперудени литват. Думи за болка, за смях, за раздяла, думи за упрек, утеха, похвала. Думи разделят и думи събират. Думи крещят или в нежни трели извират. Думи, които без сянка остават, или пък нивга не се забравят. Взели от огъня на вулкани, от силата устремна на урагани, от перлите скромни нежност научили, от росица утринна свежест получили. Всичко, което те премълчават, него очите издават.
2003-05-23