БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Добра съм, да

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Публикувани

Добра съм.
Като вещица,
която в огледалото единствена съзира
красотата си;
навлича черна торбеста пола,
намята шал с бута
(това са капи огън на азърбайджански);
нахлузва дървено сабо,
пристяга го с каишка да не се изхлузи;
като в рекламата на "Хари Потър",
яхнала метла,
се готви да премина, с едър бухал
на рамото
отвъд света
през пълната луна.

  

Добра съм, да,

когато лягам си самотна

и заплаквам, 

когато гъстата тъга

ми пари под лъжичката,

а смислите протакани

са се разбъркали,

като несмесвани бои.

 

 

Публикувано в сп. Простори (2011) бр. 1