БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


сеанс

Пламен Димитров Парнарев (парнар)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Ако много дълго гледаш

към реката,

тя

ще се превърне

в синя сламка.

После с нея ще спасиш

в небето

пътя на отминалото ято.

Птиците при тебе ще се върнат.

И ще носят песни под крилата.

В твоя глас

ще се засели вятър -

много дълго ще е лято...

Облаците ще превърне

в слама.

Сламките - в река...

и тъй нататък.(Ако много дълго

гледаш.В себе си.

Или в реката...)

 

...Само трябва още днес

(полека)

да измислиш

сън, небе. И вечер.

Иначе и тебе ще засели

някоя река. На дълго гледал...

 


2009-12-04