БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Не става? Да? -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

 Не става? Да?
Прати го в коша!
Така е то
с умрели истини!
Почти като
тела разложени,
наплюти
от мухите бисерни.
Така е, с избуели думи.
Те нямат цвят.
По-скоро - тръни.
По-скоро - троскоти и шума,
увяхнала във младостта ни.
Така е, с наторени
долища,
в които в сън
без теб

съм скитала.
Сега съм тук.
Не помня болка.
Не помня как
се пишат стихове.