БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Смехът танцуващ на септември

Тотка Савчева (t.savcheva)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

След августовска мараня, почти внезапно,

на кръстопът пресичащият  вятър

единствено не дооткъсна лист с власинки златни

и  завъртя  във валс сърцето на  липата.

 

През стъпките им преваля  смехът на есен.

А листопадът още е самотник.

По липовата свобода октомври се унесе,

но  я  запари  в чайник - сложи й намордник.

 

Мъглата си е  подслонил  в небесно буре.

Щом накипят осилите й зрели,

на капки ще я приземи в слана, ще я целуне,

и след това ще я сгоди за  дъжд  в  ноември.

 

А слънцето със апетит на мечка гризли

ще загризе снежинките в декември.

Надрасканата запетая  в  късен зимен изгрев,

ще продължи смеха танцуващ на септември...

 

 


2009-10-29