БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Savage Garden – Crash and Burn

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Crash and Burn

Когато почувстваш се сам
и светът ти е обърнал гръб,
дай ми само миг, да укротя твоето диво сърце.
Зная, чувстваш как стените те притискат бавно.
Трудно е да намериш успокоение, а хората са тъй студени.

Щом достигне мракът твоята врата и почувстваш, че не можеш повече така...

Нека бъда този, който ще повикаш.
Ако скочиш, знай, ще те достигна.
В ръцете свои ще те понеса и ще отлетим със теб в нощта.
Ако имаш нужда просто да поплачеш,
сърца разбити знам да утешавам.
Ако имаш нужда просто да рухнеш – рухни, изгаряй, не си самичък.

Когато почувстваш се сам
и приятел тъй е трудно да откриеш,
ти хванат си в капан без изход,
(сам) с чудовищата в твойте мисли.
Щом надежди и мечти са тъй далеч и
почувстваш, че не можеш (вече) нито ден...

[припев]

Защото винаги е имало болка и мъка в туй сърце
Но когато свърши, всичко ще е наред.
Ще гледаш пак напред.

Когато почувстваш се сам
и светът ти е обърнал гръб,
дай ми само миг,
да укротя твоето диво, диво сърце...

[припев]

 

 

 

 

Savage Garden – Crash and Burn

When you feel all alone
And the world has turned its back on you
Give me a moment please to tame your wild wild heart
I know you feel like the walls are closing in on you
It's hard to find relief and people can be so cold

When darkness is upon your door and
you feel like you can't take anymore

Let me be the one you call
If you jump I'll break your fall
Lift you up and fly away with you into the night
If you need to fall apart
I can mend a broken heart
If you need to crash then crash and burn
You're not alone


When you feel all alone
And a loyal friend is hard to find
You're caught in a one way street
With the monsters in your head
When hopes and dreams are far away and
You feel like you can't face the day

[refrain]

'Cause there has always been heartache and pain
And when it's over you'll breathe again
You'll breath again

When you feel all alone
And the world has turned its back on you
Give me a moment please
To tame your wild wild heart...

[refrain]


2009-10-12