БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Savage Garden - Affirmation (Потвърждение)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Потвърждение

Вярвам, че не бива да заспиваме сърдити един на друг
Вярвам, че доверяваме щастието си в чуждите ръце
Вярвам, че полуфабрикатите са така вкусни, защото ти вредят
Вярвам, че родителите ти са сторили това, което са могли
Вярвам, че списанията за красота повишават само комплексите
Вярвам, че обичан съм единствено когато съм съвсем самичък.

Вярвам, че каквото дадеш, такова ще получиш после ти
Вярвам, че не можеш да оцениш истинската любов преди да те ранù
Вярвам, че тревата не е по-зелена и от другата страна
Вярвам, че не знаеш какво си имал, докато не го изгубиш.

Вярвам, че не можеш да контролираш или избереш своята сексуалност
Вярвам, че доверието е по-важно от моногамията
Вярвам, че най-привлекателните ти черти са сърцето и душата
Вярвам, че семейството по-скъпо е от всичките пари и злато
Вярвам, че борбата за финансова свобода е нечестна
Вярвам, че единствените, които го отричат са милионерите...

 

припев

Вярвам, че прошката е ключът към твоето нещастие
Вярвам, че нежността по-важна е от любовното желание
Вярвам, че Бог подкрепя не евангелиста, а човека
Вярвам, че любовта безсмъртна e и ще живее вечно.

припев (2)

 

 

 

 

Savage Garden - Affirmation

I believe the sun should never set upon an argument
I believe we place our happiness in other people's hands
I believe that junk food tastes so good because it's bad for you
I believe your parents did the best job they knew how to do
I believe that beauty magazines promote low self-esteem
I believe I'm loved when I'm completely by myself alone

I believe in Karma what you give is what you get returned
I believe you can't appreciate real love 'til you've been burned
I believe the grass is no more greener on the other side
I believe you don't know what you've got until you say goodbye


I believe you can't control or choose your sexuality
I believe that trust is more important than monogamy
I believe your most attractive features are your heart and soul
I believe that family is worth more than money or gold
I believe the struggle for financial freedom is unfair
I believe the only ones who disagree are millionaires

refrain

I believe forgiveness is the key to your unhappiness
I believe that wedded bliss negates the need to be undressed
I believe that God does not endorse TV evangelists
I believe in love surviving death into eternity

refrain (2)


2009-10-07