БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Papa Roach - Last resort (Последният изход)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Последният изход

Разкъсвам се на парчета – това е последният изход.
Задушавам се, няма въздух.
Не ми пука даже вените си да разрежа.
Това е последният изход.

Разкъсвам се на парчета.
Достигнах последната спирка, задушаване, няма въздух.
Не ми пука даже вените си да разрежа.
Ще ти пука ли, умра ли без надежда?
Ще бъде ли грешно, ще бъде ли вярно,
ако живота си отнема... това е доста вероятно
Осакатяване отвън невидимо
и мислите самоубийствени...

Защото губя разсъдък, губя ума си.
Ще ми се някой да каже, че съм наред.
Губя разсъдък, губя ума си.
Ще ми се някой да каже, че съм наред.


Не осъзнавах всъщност колко съм разкъсан,
а стана твърде късно и кух бях отвътре.
Гладен, хранещ се с хаос, живеещ във грях.
Спирала низходяща, къде ли е началото.
Започна всичко, когато майка си загубих.
Без любов за себе си, без любов и за другите.
Търсейки да открия любовта си, „последната”,
намирах единствено съмнения и демони...

[припев]
Нищо не е наред, нищо не е „добре”.
Аз бягам и плача...
Аз плача... (3).
Аз плача.


НЕ... МОГА...ДА ПРОДЪЛЖА...
ДА ЖИВЕЯ... ПО ТОЗИ НАЧИН!

Не мога да продължа... да живея така.

Нищо не е НАРЕД!

 

 

 

 

Last resort - Papa Roach

Cut my life into pieces – this is my last resort.

Suffocation, no breathing.
Don't give a fuck if I cut my arms bleeding.
This is my last resort.

Cut my life into pieces.
I've reached my last resort, suffocation, no breathing.

Don't give a fuck if I cut my arms bleeding
Do you even care if I die bleeding?
Would it be wrong, would it be right?
If I took my life tonight, chances are that I might
Mutilation out of sight
and I'm contemplating suicide

Cause I'm losing my sight, losing my mind
Wish somebody would tell me I'm fine
Losing my sight, losing my mind
Wish somebody would tell me I'm fine.

I never realized I was spread too thin
Till it was too late and I was empty within
Hungry, feeding on chaos and living in sin
Downward spiral, where do I begin
It all started when I lost my mother
No love for myself and no love for another
Searching to find a love upon a higher level
Finding nothing but questions and devils

[refrain]
Nothing's alright, nothing is fine
I'm running and I'm crying
I’m crying... (3)
I’m crying.

I...CAN'T...GO ON...
LI-VING...THIS WAY!

Сan’t go on… living this way…

Nothing’s all RIGHT!


2009-10-05