БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Staind - Outside (Отвън)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Отвън

И ти сърцето подчини, отново.
Всички пъти, когато съм те молил, напразно.
Всички пъти, когато бях несигурен, за теб
И оставям до вратата свойте грижи…

Но аз съм отвън
(и) гледам във теб.
Мога да видя...
виждам каква си,
(защото) отвътре си грозна –
грозна като мен.
Мога да видя...
до същността ти.


Всички пъти, когато чувствах – няма край…
Бе за теб
И усещам тъй далечното за мен…
Пак у теб
Всички пъти щом опитвах...
Мойте мисли
с гордост пълни.
Но аз губя повече от всеки друг.

[припев]

Всички пъти, когато плаках…
Всичко пусто
в мен остана...
И аз чувствам тази болка
И потискам я
(но е) в мен отново...
И лежа тук в леглото
сам самичък.
Не минава, но аз чувствам –
утре всичко ще отмине.

[припев]

 

 

 

 

 

Staind - Outside


And you can bring me to my knees, again
All the times that I could beg you please, in vain
All the times that I felt insecure, for you
And I leave my burdens at the door

But I’m on the outside
I’m looking in
I can see through you
See your true colours
cause inside you’re ugly
Ugly like me
I can see through you
See to the real you


All the times that I felt like this won’t end
Its for you
And I taste what I could never have
Was from you
All those times that I tried
My intentions
Full of pride
But I waste more time than anyone

[refrain]

All the times that I cried
All this wasted
Its all inside
And I feel all this pain
Stuffed it down
Its back again
And I lie here in bed
All alone
I can’t mend but I feel
Tomorrow will be okay

[refrain]


2009-10-02