БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Опит за приемане на Будизма

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Публикувани

Цикъл Публикувани

 

 

Когато съм изгубила
опорните си точки
и корените към надеждата изсъхват,
отивам в зимната градина
на душата си;
там мойте стихове покълват

 

и екзотични до необичайност
ми се струват истини,
които с простота пленяват.

В изкуствените езерца
най-пъстри блясват рибки,
по клоните - цветя и славеи.

 

Посядам тук на малка пейчица
и сричам
латинските названия на
цъфнал кактус.
И като Буда се откъсвам
от отровни искания,
за да се заредя с хармония
и благост.

 

 

 

Във: България днес 12-13 октомври 2013„

 

в-к Уикенд, 6-12.08.2016