БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ОГЛЕДАЛОТО

Иван Кирилов Георгиев (idan*)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Огледалото? Огледало е
                   на времето нека,
Гледка отпреди
                   няколко века.

Лесно? Не е никак
                   било,
Евангелието не се
                   на славянски четяло!

Да благодарим
                   на Кирила и Методий,
Азбука дали на 
                   славянските народи!

Лета летяли,
                  българите оцеляли,

Обичали, мразели,
                  на език свой четяли!

Та духовността си
                  нека съхраним,

Огледалото, пак да ни събира,
                  възродени напред да вървим!
         
2003-05-20