БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Gary Jules - Mad world (Луд свят)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Луд свят

Навсякъде около мен – лица познати
Места износени,
Лица износе-е-ени.

Ведри, подранили за вседневни грижи
Без посока
Без посока-а-а

Сълзите им препълват чашите им
Без изражение
Без изражение-е-е

Скривам се, искам да удавя самотата
Няма утре
Няма утре-е-е

И го намирам малко смешно,
намирам го и тъжно леко –
Сънищата, в които умирам
най-добрите са, които имам.
Трудно ми е да ти кажа,
трудно е и да го понеса:
В кръг когато хората въртят се е много, много
Луд света.
Луд света.Деца, очакващи деня добре да се почувстват
Честит рожден ден
Честит рожден де-е-ен

И аз се чувствам както всяко дете би трябвало
Седя и слушам
Седя и слуша-а-ам

Отидох на училище и бях аз много нервен
Никой не ме познаваше
Никой не ме позна-а-аваше

Здравей, учителю, кажи какъв ми е урока
Погледна през мене
Погледна през мене-е-е

[припев]
Разшири света си.
Луд свят.

 

 

 

 

Gary Jules - Mad world

All around me are familiar faces
Worn out places
Worn out faces

Bright and early for the daily races
Going nowhere
Going nowhere

Their tears are filling up their glasses
No expression
No expression

Hide my head I wanna drown my sorrow
No tomorrow
No tomorrow

And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I’m dying
are the best I’ve ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles its a very very
Mad world
Mad worldChildren waiting for the day they feel good
Happy birthday
Happy birthday

And I feel the way that every child should
Sit and listen
Sit and listen

Went to school and I was very nervous
No one knew me
No one knew me

Hello teacher tell me what’s my lesson
Look right through me
Look right through me

[refrain]
Enlarging your world
Mad world


2009-09-26