БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Enya - Only time (Само времето)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Само времето

 

Кой може да каже къде води пътя
къде гасне деня ти, само времето?
И кой знае дали расте любовта ти
както иска духа ти, само времето?

Кой знае защо сърцето въздъхва
когато живота издъхва, само времето?
И кой знае защо плаче душата
когато лъже любовта ти, само времето?

Кой знае когато пътищата се сливат,
че любовта може да е в сърцето ти?
И кой знае когато денят спи
дали нощта бди над сърцето ти?
Нощта бди над сърцето ти...

Кой знае дали расте любовта ти
както избере духа ти, само времето?
И кой може да каже къде води пътя
къде гасне деня ти, само времето?

Кой знае? Само времето...
Кой знае? Само времето...

 

 

 

 

Enya - Only time

 

Who can say where the road goes,
Where the day flows, only time?
And who can say if your love grows,
As your hearth chose, only time?

Who can say why your heart sights,
As your live flies, only time?
And who can say why your heart cries
when your love lies, only time?

Who can say when the roads meet,
That love might be ,in your heart?
and who can say when the day sleeps,
and the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart.....

Who can say if your love grows,
As your heart chose, only time?
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time?

Who knows? Only time
Who knows? Only time

 

 


2009-09-25