БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Полярности

Таня Минчева Чимбулева (tanichka_loves)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Горчивина сърцето е обзела и го възспира от летеж. И всяка откровеност смела топи се в уязвен копнеж. Ах, няма щастие без горест и няма тишина без вик. Дори и в безнадежден полет трепти на жаждата светлик. Ранимостта е строгата присъда на всяка по-разголена душа. И нежността... – тя сякаш е пропъдена от хладната повеля на ума. Ах, няма празници без сълзи, прокрадващи се между тях. Дори и в порива несбъднат трепти очакване за смях. Дори изстраданата мъдрост предчувствие за грях таи. Воювай! Даже да е късно да победиш! Лети! Бъди! Светът тъй често е полярен, тъй често е непредвидим. Горчивина сърцето пари. А то от нея прави... химн!
2003-05-19