БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Гласова поща от дявола

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Върнах се уморен и ядосан,
както винаги и отвсякъде,
захвърлих се небрежно на дивана,
изпуших две цигари и изпих три бири,
а после от "Големият брат" повърнах.
Преди да заспя, погледнах джиесема си,
който от вчера лежеше гладен.
А, гласова поща от ада.
Пак ли, дяволе, ми досаждаш?
Вече милион пъти ти казах,
че няма да се влюбя и да се продъня при теб в ада!
Казваш, че вече съм влюбен, така ли?
Върви по дяволите, прав си!


2009-09-16