БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Катастрофа

Хрисимира Милчева Минковска (лепидоптерия)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пак свечерена София блести

с бързащите вечно тротоари,

огряни от рекламни светлини

и мигащите нейни светофари...

Пак тътена на този буден град

обгръща ме в прегръдка сива.

Тук всеки има свой си рай и ад

и грозното с красивото се слива.

А в този миг с надвесени луни

над булеварда сив и прашен

прозорецът ми в мрак мълчи

от толкоз светлини уплашен.

И шумовете разпознава вече -

полиция, линейка, удар на коли...

Прозорецът ми гледа от далече,

а свечерена София блести...