БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Mudvayne - Fall into sleep (Потъвам в сън)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Потъвам в сън

Сънища за земетресения…
Сънища за урагани…
Сънища за дъждове проливни...
Сънища за вълни цунами (отнасящи ни всички)
Сънища за оръжия убиващи…
Сънища за ярост огнена...
Сънища за общи гробове…
Сънища за тъпа болка...
Всичко изчезна.

Стига толкова убити.
Стига толкоз врагове.
Стига жертви.
Стига блянове.

Потъвам във сън, потъвам във себе си...
Имам аз мечта,
но никой не го е грижа, никой не иска да чуе.
Потъвам във сън, потъвам във себе си...
Вкопчвам се в мечтата, потребна никому.
Никой не го е грижа вече.


Сънища за скръб раздираща...
Сънища за неверие...
Сънища за трагедии...
Сънища за наште болести (избиващи ни всички)
Сънища за вярност...
Сънища за вътрешен покой…
Сънища за лоялност...
Сънища за единство...
Всичко изчезна.
Изгубено е всичко.

[припев]

Ангелите са ранени,
падат с кървящи, счупени крила.
Нима отвътре ний сме мъртви?
Нима сме слепи?
Не можем напред да продължаваме
неохотно, със очи затворени...
Ослепяваме,
в себе си изгубени.

Стига толкова убити.
Стига толкоз врагове.

[припев]
Никой не иска, никой не го е грижа вече.

Всичко изчезна (3)
(Изгубено е всичко)

 

 

 

 

Mudvayne - Fall into sleep

Dreams of earth quakes
Dreams of hurricanes
Dreams of pouring rain
Dreams of tidal waves (to wash us all away)
Dreams of guns blazed
Dreams of fire rage
Dreams of swollen graves
Dreams of hollow pain
All gone

No more fallen
No more enemy
No more casualty
No more dream

Fall into sleep, fall into me
I have a dream
But nobody cares, nobody wants to listen
Fall into sleep, fall into me
Hang onto a dream, that nobody wants
Nobody cares anymore

Dreams of mourning grief
Dreams of disbelief
Dreams of tragedy
Dreams of our disease (to take us all away)
Dreams of fidelity
Dreams of inner peace
Dreams of loyalty
Dreams of unity
All gone
All gone

[refrain]

The angels are injured
Fall with broken burning wings
Are we dead inside,
are we blind?
We can’t keep moving forward
Backwards with closed eyes
We're losing sight
All lost inside

No more fallen
No more enemy

[refrain]
Nobody wants, nobody cares anymore

All gone (3)
(All gone)


2009-09-03