БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Мълчание

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Публикувани

Погребах думите си.
Под едно листо.
То колко му е -
шепа нежен шепот,
пресечен вик,
изхълцване... Като
че духче свенлосиньо
съм прескрипала.

 

Приличат ми
по-скоро на мъгла,
по ръбче на листото
кондензирала.
Сега без думите
съм като вас -
безлика,
безадресна
и безименна.

 

 

"Литературен свят" брой 16, януари 2010