БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Guano apes - Scratch the pitch (Преструвай се)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Преструвай се

Изтъняват чертите ти, те изчезват,
цветът на устните ти иска да изтлее,
и сега
тази, която търсиш и чакаш,
е тази без пламък в душата.
(без душа, без душа, без душа)
Нямам нужда аз от вълните ти галещи,
тъй че дръж се
единственото, което трябва да знаеш
е, че виждам грима ти.

Преструвай се ти
и ме разигравай;
времето мина
и не,
не забравяй;
помни откъде идваш...
Крий ти грима си! (2)


Ако болка и жажда
показват на всички какви сме,
докосвам кожата ти нежно и те притискам.
(Защото) тази нощ
аз тази съм, която чакаш
да стопли отново душата...
(без душа, без душа, без душа)
Между дявола и дълбокото синьо море,
ние летим,
защото на брега ни на пясъка
лежи твоят страх.

[припев] (2)

Преструвай се ти
и ме разигравай (3)
Когато се смееш... (3)


Ако болка и жажда
показват какъв си,
докосвам плътта ти с парещи пръсти...

 

 

 

 

Guano Apes - Scratch the pitch

The lines fade away, they disappear
the colour of your lips wants to move on
so now
the one you are looking for
is the one without a soul
(no soul, no soul, no soul)
I need no reasons to feel your wave inside
so hold on
the only thing you have to know
is I see your make-up

Scratch the pitch
and fool me around
the time’s gone
and no,
don’t forget
where you are coming from
hide your make-up (2)


If pain and mania
show us what we are
I draw your skin and push you way too far
‘cos tonight
I’m the one you’re looking for
one more time feeding your soul
(no soul, no soul, no soul)
Between the devil and the deep blue sea
we fly
‘cos there in the sand of our shore
lies your fear

[refrain] (2)

Scratch the pitch
and fool me around (3)
When you laugh… (3)

If pain and mania
show what you are
I draw your skin and push you way too far


2009-08-27