БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Guano apes - Pretty in scarlet (Красива в алено)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Красива във алено

Красива във алено…
Тъй красива във алено...

Поспахме мъничко
да го открием и изгубим после в умовете си.
Поспах за малко
да го разбера.
Изглежда лесно
да открием ний самотничко местенце.
Нощта ни къде е
в която губим се?

Защото нищо не е наред, аз го разбирам.
Пропадам надолу се сливам дъжда...
и променям се изцяло...
нощта, в която те целунах за сбогом.
Защото нищо не е наред, аз го разбирам.
Падам долу и наваксвам сълзите,
за да се променя изцяло.
Край със умирането.

Искаш да живееш живот красив във алено
хайде давай...
Искаш да го измиеш; а съм красива във алено

на себе си да кажа „сбогом”.
Искаш да живееш живот красив във алено
хайде давай...
Искаш да го измиеш; а съм красива във алено

на себе си да кажа...

Добре е,
не се брои
за мой ред,
гласът гори
остави ме сама да потъвам
остави ме сама да потъвам

Ти даде ми вино
за да ме отровиш и времето ми да обсебиш.
Чувам те да плачеш,
чудя се защо?

[припев]
да кажа сбо-о-гом.


Красива във алено… (3)

 

Искаш да живееш живот красив във алено
хайде давай
искаш да го измиеш, а съм красива във алено (2)

Красива…
Тя е красива…
Тя е красива…
и бягам, и бягам, и бягам и бягам
надалеч…

и ако хвърлиш камък по мен
и ако искаш болката да видиш
и ако живееш лъжите си
ще избягам, избягам, избягам, избягам надалеч


и ако хвърлиш камък по мен
и ако искаш болката да видиш
и ако живееш във лъжите си,
аз ще избягам.

 

 

 

 

 

Guano Apes - Pretty in scarlet

Pretty in scarlet
So pretty in scarlet

We slept a while
to turn it up and get it off our minds
I slept a while
to get it all
it seems alright
to find a place without a single life
where is the night
we run into

Cause nothing’s good I can explain
I’m falling down and caught up the rain
I turn myself into changes
the night I kissed you goodbye
cause nothing’s good I can explain
I’m falling down and caught up the rain
to turn myself into changes
your death is over

You wanna live a life pretty in scarlet
come on
you wanna wash it down I’m pretty in scarlet
to myself to say goodbye
you wanna live a life pretty in scarlet
come on
you wanna wash it down I’m pretty in scarlet
to myself to say

It’s ok
doesn’t count
for my place
deeper sound
let me dive alone
let me dive alone

You gave me wine
to poison me and take away my time
I can hear your cry
I wonder why

[refrain]
to say goodbye.

Pretty in scarlet (3)

 

You wanna live a life pretty in scarlet
come on
you wanna wash it down I'm pretty in scarlet (2)

Pretty
she's pretty
she's pretty
and I run, and I run, and I run, and I run away

and if you throw a stone on me
and if you need some pain to see
and if you live your lies
I will run, I will run, I will run, I will run away

and if you throw a stone on me
and if you need some pain to see
and if you live your lies
I will run


2009-08-24