БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Godsmack - Voodoo (Заклинание)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Заклинание

„Аз не съм този тъй отдалеч,
щом отровата змийска бликне във вените.
Нивга не съм искал тук да съм пак,
и изобщо не помня защо слязох аз.”


Свещи пробуждат моята жажда
и аз съм толкоз далеч.
Няма повече смисъл в живота ми,
причини няма за мен.

Мръзнейки, чувствайки,
вдишвайки, вдишвайки...
Аз се завръщам отново...

[припев]

Неясни облаци валят над главата ми.
Мисли празни кънтят във ушите.
Открий сянката ми на лунна светлина
защо тъй неясни са мислите...

Демони виждайки,
вдишвайки, вдишвайки...
Аз се завръщам отново...

[припев] (2)

Вуудуу, вуудуу, вуудуу, вууду-у...

[припев] (2)

Вуудуу, вуудуу, вуудуу, вууду-у...

[Тъй отдалеч...
Аз не съм този тъй отдалеч...
Аз не съм този тъй отдалеч...
Аз не съм този тъй отдалеч...]

 

 

 

Voodoo - Godsmack

"I'm not the one who's so far away
When I feel the snake bite enter my veins
Never did I wanna be here again,
And I don't remember why I came."

Candles raise my desire,
Why I'm so far away.
No more meaning to my life,
No more reason to stay.

Freezing, feeling,
Breathe in, breathe in...
I'm coming back again...

[repeat chorus]

Hazing clouds rain on my head,
Empty thoughts fill my ears.
Find my shade by the moonlight,
Why my thoughts aren't so clear.

Demons dreaming,
Breathe in, breathe in...
I'm coming back again...

[repeat chorus 4 times]

Voodoo, voodoo, voodoo, voodoo...

[So far away...
I'm not the one who's so far away...
I'm not the one who's so far away...
I'm not the one who's so far away...]


2009-08-11