БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Godsmack - Voices (Гласовете)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Гласовете

 

Вслушай се в дъжда падащ ден след ден.
Вслушай се в дъжда падащ ден след ден след ден...
Хей...

Чувам твоя повик (повик...), гласовете тук са отново.
Чувам те да шепнеш (шепот...), обсебвайки ума ми.
Танцуващите сенки гледам... как избягват...
Съвсем самичък отново, страхуващ се...

Всички тез лица (лицата...), променящи формите свои...
Изолиран в моя свят, ще бъда ли нявга свободен?
Витаещи духове край мен, искам те да останат.
Те винаги са до мен да ме пазят, това не можете да ми отнемете...

Вслушай се в дъжда падащ ден след ден.
Вслушай се в дъжда падащ ден след ден след ден...
Да!

Чувам твоя повик (повик...), гласовете тук са отново...
Чувам те да шепнеш в самия ми ум, така ли ще е винаги?
(така ли ще е винаги?)
Гласове...
Гласове...
Гласове...
Гласове...

Чувам как ме зовеш...

 

 

 

Voices - Godsmack

Listen to the rain falling day by day
Listen to the rain falling day by day by day
Hey

I hear you calling, voices are here again
I hear you whisper, taking control of me
Watch the dancing shadows run away
All alone once again, afraid

All these faces, changing their shapes on me
Isolated in my own world, will I ever be free?
Haunting figures around me, I want them to stay
Theу’re always there to protect me, this is one thing you can't take away

Listen to the rain falling day by day
Listen to the rain falling day by day by day
Yeah!

I hear you calling; voices are here again
I hear you whisper in my own mind, will it ever change?
Voices
Voices
Voices
Voices

I hear you calling


2009-08-10