БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Godsmack - Re-Align (Прераждане)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Прераждане

Решения, взети от отчаяние.
Няма нийде път.
Инстинкти вътрешни, жадуващи изолация
във мен крещят.

Страховете ми оживяват,
тук където някога умрях.
Демони сънувайки,
знаейки аз... просто трябваше да се преродя.

Паднах във реката от илюзии
и апатия.
(Да се) давя в собствените си заблуди
предпочитам аз.

Страховете ми оживяват,
тук, където някога умрях.
Демони сънувайки,
знаейки аз... просто трябваше да се преродя (2)

Страховете ми оживяват,
тук където някога умрях.
Демони сънувайки,
знаейки аз... просто трябваше да се преродя (2)

 

 

 

Re-Align - Godsmack

Decisions made from desperation
No way to go
Internal instincts craving isolation
For me to grow

My fears come alive
In this place where I once died
Demons dreaming
Knowing I...I just needed to realign

Fell in a river of illusion
And apathy
Drowning in a self-induced confusion
I'd rather be

My fears come alive
In this place where I once died
Demons dreaming
Knowing I...I just needed to realign (2)


My fears come alive
In this place where I once died
Demons dreaming
Knowing I...I just needed to realign (2)


2009-08-07