БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Пясъчната жена

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Залегнете!
Иде Пясъчната жена!
Като стълб
от завихрящ се пясък
тя минава през вас
и ви удря в стомаха.
А в очите ви
хруска, изсъхнал, мигът
и втечнява,
до болка
пресушена, тъгата ви.

И по кожата ви избиват
капки пот.
Ала Пясъчната жена
за миг
ги попива с косата си
(естесвено - пясъчна).

И в никакъв случай
не й отговаряйте!
Възможно ли е
да се биеш с пясъчен стълб
(тоест - с Пясъчната жена)?
Моделира я
единствено вятърът.

Най-страшното е, когато
използва венозния път
да проникне
в миокарда ви.
Песъчинките
като в пясъчния часовник
монотонно хрущят
и коронариите ви тромбозират,
а след това
се разкапват!