БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Яжте бавно

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Яжте бавно предъвквайте грижливо и с търпение. Душите следват обредният хляб. И знак очаквайте. ( нима е по-голям осела от стопанина) И всичко е редено ред по ред. И всичко е редено слово подир слово. На бедният въздайте утешение. На жадния пречистена вода. Блажени са ония неочакваните - в търпение