БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Приказка за това как не те срещнах пак -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Публикувани

 

Също и в "Откровения"

 

Някак смело от моя страна
в пещерата със спомени влизам
и си казвам - в онази врата
е монтиран ръждив механизъм;

 

трябва копчето само с ръка
да напипам и силно да дръпна
и на пантите тази врата
ще се сурне полека под ъгъл

 

Заопипвайки в мрака стени,
се заспусках по хлъзгави площи.
Нямах факли. И нямах кибрит.
Сам-сама се почувствах безпомощна,

 

но все пак упорито вървях.
А ме водеше капище в мрака.
Ето знак - със човешка ръка
някой стих бе изчоплил в стената.

 

Пипнешком го прочетох. С език
сталактоните мокри облизах.
Но внезапно се стреснах. Безлик,
зад гърба ми ти, тих, се изниза.

 

 

в-к "Ретро" 17-23 април 2014