БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Aerosmith - Full circle (Пълно завъртане)

Кирил Петков Влахов (декадента)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Преводи на песни

Пълно завъртане

Ако можех да меня света
като приказка стара,
бих изпил любовта
на мига от Граала ти...

Бих започнал с любовта...
Я кажи на Велзевул,
да се маха от града,
да не съм го и чул...

Как така се сближихме...
щото мисля си,
любов в любов отрази се.

Време,
няма с теб да се сбогуваме...
Вдигнете чашите си
да пием за вчерашния ден.
След време
всички ще отпътуваме,
не се дразнете на рая
и без тва сме за другаде...
Ела, Пълно завъртане.

И ако...
магия ти направят, която
мога да погубя тъй,
аз ще извърша подвига...
а, и между другото,
наздраве за бог знае как
кръга си се завърта...
Не, не е така.
Пак се омотах.
Ах, стига си ме настъпвал!

Преди си мислех, че мойте малки дяволийки са диви.
Но сега си мисля, че карма-куките те следват по петите.

[припев]

Всеки пък когато се набуташ
в нечий чужд побъркан сън...
Обсеби го, да, тъй ще сгрешиш...
Ся се нада всеки да ги трепе
тях, вместо да убива време...

 

 

 

Aerosmith - Full circle

If I could change the world
Like a fairy tale
I would drink the love
From your holy grail

I would start with love
Tell ol’ Beelzebub
To get outta town
’cause you just lost your job

How did we get so affected
’cause I think
Love is love reflected

Time
Don’t let it slip away
Raise yo’ drinkin’ glass
Here’s to yesterday
In time
We’re all gonna trip away
Don’t piss heaven off
We got hell to pay
Come full circle


And if
There’s a spell on you that
I could take away
I would do the deed
Yeah, and by the way
Here’s to heaven knows
As the circle goes
It ain’t right
I’m uptight
Yeah, get off my toes!

I used to think that every little thing I did was crazy
But now I think the karma cops are comin’ after you

[refrain]

Every time you get yourself caught up
Inside of someone else’s crazy dream
Own it, yeah, that’s a mistake
Everybody’s gotta lot o’ nada killing
Them instead of killing time.

 


2009-06-19