БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Събуждане

Райна Атанасова Александрова (ренка)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

 

                                     С нож в ръката хуманиста

                                     отряза косата на оная

                                     и плитката и падна

                                     в долината. Изкачи се

                                     принца по невидимите

                                     нишки на душата.

                                     Нямаше друг начин.

                                     Разпиля се в нощта

                                     омая. Събудих се

                                     и границата между

                                     ножа и ръката трепна.


2009-06-17