БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Всяко време си иска нещото

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Всяко време си иска нещото Когато на раменете ти поникват сезони и ти се събуди ( кой те събужда) и отвори всички прозорци стени в очакване на - неизбежното случване и времето е време за търсене време за разхвърляне време за мълчание време за … самото време на годините в които си И времето ти просто е дошло И пътищата са ти знайни И пътищата са ти на много любови - без Любов И пътищата са ти на много кръстове а Кръста е само един: - благословенна Любов ( тогава кой те събуди)
2003-05-17