БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Давай! -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Цикъл Публикувани

Също и в Откровения 

 

Е, добре,
грабвай чука
и удряй!
Удряй
да я натъпчеш
по-надълбоко в мен!
Още навътре!
Чу ли?
Не с този малкия!
С най-големия чук!
Виждал ли си тепавица?
Удряй
тази черна тъга!
Давай!
Безмлостно!
Не й позволявай
страхливо
след теб да излиза!
По средата на темето
се цели!
Здраво!
И по от близо!

 

 

 

Във: България днес 12-13 октомври 2013