БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


...

(max)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

сега съм тук

но вече ме няма

започва да изтрива стаята

спомена за теб

и ти изтриваш спомена за стаята

дъждът потропва по прозорците

но няма кой да му отвори -

изпъшка на завоя автобусът

и те отнесе

към следващата стая на забравата

където седиш и записваш

тъй както аз сега записвам

увит в свистящи синкави паяжини

под тропот на коне в съня си

и рисувам

приведен като нощна лампа

рисунките на своето дете


2009-05-26