БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Схиза

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Предателството
тръгна от главата
с предшестващ пукот,
чупене на връзки;
надеждите
безмозъчно хрущяха;
емоциите се разкъсваха.

 

По линиите на цепливост тръгна
надолу към сърцето.
Заболя ме,
като че зъби
като ледни щанци
откъртиха парчета от
плътта ми.

 

И край -
Евразията се разцепи
и континентите
сред океана
се озоваваха новородени,
космически самотни,
в лед и пламък.

 

А как сега ни трябваше доверие-
една ръка, протегната над бездна,
като Мойсей да тръгнем
през океана,
без ужаса, че в него
ще изчезнем.