БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Лъжата (из цикъл "Забранена любов")

Вероника Стефанова Игнатова (nirilia)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

ЛЪЖАТА - леден къс
боли, когато се забива в сърцето ти.
И още повече боли когато се топи.
А думите - висулки ледени редят се
под стеxите на наще устни.

Подреждайки ги с усърдие на майстор
затвор строим за бедните си чувства.
Кристален замък, от мечти непостижими -
студен, безжизнен, сив и неприветлив.
Защо? И още питаш?
Отговорът истински, едва ли искаш да научиш.

И блъскаш се сред суетата,
от погледа на разнородната тълпа,
в безличност Ти самата обградена .
В сезон на Зима днес са наще чувства
и сняг посипва любовта ни.
И леден скреш са наще устни,
превръщайки живота в снежна пустош.


2003-05-16