БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ю. ЯКИМАЙНЕН - МОИТЕ ПОЛОВИ КОНТАКТИ С НЛО - 9 част

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ЮРИЙ ЯКИМАЙНЕН - МОИТЕ ПОЛОВИ КОНТАКТИ С НЛО

НА ПРЕСЕЧКАТА С ПЪТЯ, водещ към един новостроящ се блок, зад две големи морени насреща ми се появиха две големи жени огромни на ръст (около три метра). Те бяха облечени в прозрачно със златист оттенък трико плътно прилепнало към тялото им.
       Изглеждаха ми като абсолютни близнаци. Определих ги като тридесет и пет годишни жени. За това подсказваха и бръчиците около очите, и оценящия опитен поглед, и разработената уста, и обемните приятно увиснали гърди, и едрите здрави зърна. Светлите им коси бяха сплетени на плитчици.  На главата си всяка имаше малка шапчица с пружинка-антенка. Такива антенки стърчаха и на стръмните им гърди. На всяка изпъкналост съответно по една. Имах усещането, че се срещам с познати.       
      Неочаквано с писклив гласец, мърдайки с известно усилие сочните си устни, едната от жените ми предложи да ги съпроводя. И аз като арестуван тръгнах с тях и вървях двеста или триста метра. В канавката срещу един трансформатор беше кацнала  една малка „Летяща чиния”. 
     Тя имаше титанова основа около един метър и прозрачен похлупак също с пружинка-антена на върха си. По цялата вътрешна окръжност  на чинията  имаше пулт с множество клавиши и копчета, екрани и екранчета с различна конфигурация. Имаше и две кресла на еднакво разстояние едно от друго.
        - Искаш ли да полетиш с нас? – попита една от стопанките на „чинията”. При това гласът й звучеше някак си отдалеч и се отразяваше от стените. Аз се смутих малко и си признах, че днес имам среща. При това не можах да позная собствения си глас. Той беше също тъй писклив и метален, и далечен. И отекна като ехо:
        - Ето и презервативи вече съм купил... Презервативи... Презервативи... Купил... Купил... – и след взаимното замлъкване:
        - Искате ли да ги опитате?
        - Ние вашите не ги ползваме, - отговориха в дует доброжелателно те, - можете да пробвате нашия.
        Едната от тях, широко усмихната, ми протегна малко пакетче, и докато аз го разглеждах, тя разпъна едното кресло, някъде ската трикото си, разпростря своите превелики хълмове с размерите на бейсболно игрище...
        - Все пак ще полетим малко, искате ли? – предложи тя.
        „Чинията” безшумно излетя. В илюминатора аз виждах своя въртящ се бързо град как се смалява. Летяхме около четирсет минути. През цялото това време аз се държах за талията на една от жените, като влизах в нея изотзад като навит, неотвратимо, твърдо и дълбоко. По едно време ми се стори, че именно аз привеждам в действие със своето бутало целия този агрегат. И колкото по-енергичен ставах, колкото по-изострени бяха усещанията ми, толкова по-бързо се движеше този непознат, но познаваем от мен обект... 
   
Проверката показа, че техният кондом е малък и тънък. На моя учудил ги въпрос те отговориха, че  по-големи номера при тях няма, а такъв като моя те виждат за пръв път и много се радват и ще са щастливи да го изпробват, само че малко се страхуват, че мястото им е малко тясно...
   
Обаче, като вземем предвид динамиката на нашата игра, сумата от движенията и неотслабващия хазарт, можем да кажем, че се получи се чудесен „бейсбол”. Разбира се, в началото аз не успявах веднага да нацелвам с бухалката бързо и точно, а те както се полага да улавят с ръкавицата. В началото май все не уцелвах или топката летеше много нависоко. Аз си надрасках си бухалката, а те си разкъндиха „ръкавиците”... Интересното беше, че реакцията на едната се предаваше едновременно на другата и беше адекватна.
   
 Както се оказа, антенките-пружинки бяха имплантирани в техните зърна (нещо подобно на пиърсинг), и когато аз ги докосвах, жените губеха всякакъв контрол над себе си, забелваха очи и тракаха с челюсти. Страхувах се случайно да не ме ухапят и бързо прекратих тези експерименти. 
    
Независимо, че в „чинията” беше доста тясно, ние се търкаляхме в нея както ни попадне...
     
После те ми поискаха адреса на моята приятелка. Аз им казах, че не го знам, но помня блока й визуално, което си беше самата истина. Направихме няколко кръгчета над града, докато се ориентирам.
    - Ето го този е! – разпознах го аз. – Там – панелния блок. Тя е на седмия етаж. 
        - А искате ли да ви оставим на балкона? – усмихнаха ми се те.
        - Ами, става! Представям си как ще ми се учуди!...
  
 Да, но земната ми приятелка никак не се учуди:
      - Глупачето ми то, - започна тя, - Ти защо си се затворил на балкона? Аз да го чакам, да го чакам... Завалясах вече. Съвсем се побърках да те чакам.  Е, купи ли, каквото искаше?
        - Купих, купих.
        - Да си призная, аз хич не обичам да го правя с тях, но щом си  решил, давай... само че по-бързо почвай... че повече не издържам!

 

Оригиналът:
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ДОРОГОЙ, ведущей к строящемуся жилому дому, из-за двух больших валунов, навстречу мне вышли две женщины очень высокого роста, одетые в плотно облегающие их тела прозрачные, искрящиеся трико.

       Они выглядели абсолютными близнецами. Я определил им по тридцать пять лет. Об этом говорили и морщинки у глаз, и оценивающий опытный взгляд, и разработанный рот, и объемные приятно провисшие груди, и крупные крепкие соски. Светлые волосы были уложены в пучки. На макушке у каждой – маленькая шапочка с пружинкой-антенной. Такие же антенны торчали и на крутой груди. На каждой выпуклости соответственно по одной. Ощущение было такое, будто встретил знакомых.

       Неожиданно писклявым голосом, шевеля с некоторым усилием сочными губами, одна из женщин предложила с ними пойти. Метров двести или триста, я безропотно, как арестант, семенил по дороге. На обочине, напротив трансформаторной будки, стояла небольших размеров «летающая тарелка»…

       У нее было титановое основание высотой около метра и прозрачный колпак, опять же с пружинкой-антенной на самом верху. По всей внутренней полости - пульт со множеством клавишных кнопок, экранов и экранчиков разной конфигурации. Два кресла на равном расстоянии друг от друга.

       - Летим с нами? – сказала одна из хозяек «тарелки». Причем голос ее звучал как бы издалека и как бы отдавался от стен. Я немного смутился и признался, что у меня сегодня свидание. При этом я не узнал собственный голос. Он был таким же писклявым и металлическим, и далеким. И отзывался эхом:
       - Вот я и кондомы уже купил… Кондомы… Кондомы… Купил… Купил… - и после обоюдного молчания:
       - Хотите попробовать?
       - Мы вашими не пользуемся, - ответили они дуэтом очень доброжелательно, - можете попробовать наш.

       Одна из подруг, широко улыбаясь, протянула мне небольшой комочек, и пока я его рассматривал, она раскинула кресло, она куда-то девала свое трико, она растянула свои превеликие холмы и обнажила обширную площадь, величиной с бейсбольное поле.

       - Все-таки немножко полетаем? – предложила она.

       «Тарелка» бесшумно взлетела. В иллюминаторе я увидел быстро вращающийся и уменьшающийся мой город. Летали минут сорок. Все это время я держался за талию одной из них, входя в нее сзади, как заводной, неотвратимо, жестко и глубоко. Временами, у меня создавалось такое впечатление, что это я привожу в действие своим поршнем весь механизм. И чем я становлюсь энергичнее, и чем острее мои ощущения, тем быстрее движется весь неопознанный, и в то же время познаваемый мною глубже и глубже объект…

       На поверку их кондом оказался до смешного маленьким. И на мой удивленный вопрос они мне ответили, что больших размеров у них не бывает, а такие, как у меня, они видят впервые, и очень рады, просто счастливы будут испробовать, но только они сомневаются, что для этого хватит пространства…

       Однако, если принять во внимание динамику нашей игры, сумму движений и неослабный азарт, у нас получился отличный «бейсбол». Конечно, я не сразу приловчился бить «битой» с размаху сильно и точно, а они как надо ловить «перчаткой». Поначалу я или промахивался, или «мяч» уходил вверх свечой. Я расцарапал «биту», а они растерли «перчатки»… Интересно, что реакция одной одновременно передавалась другой и была адекватной.

       Как оказалось, антенки-пружинки были вживлены в их соски (что-то наподобие пирсинга), и когда я дотрагивался до них, то женщины теряли всякий контроль над собой, закатывали глаза и клацали челюстями. Я боялся, что они меня случайно укусят, и поэтому такие эксперименты быстро прекращал.

       Несмотря на то, что в «тарелке» было довольно тесно, мы кувыркались в ней как хотели…

       Потом они спросили адрес моей подруги. Я сказал, что не знаю, помню дом визуально, что было правдой. Мы сделали несколько кругов над городом, прежде чем я сориентировался.

       - Вот он! – вдруг узнал я. – Вон тот панельный дом. Она живет на седьмом этаже.
       - А хотите, мы вас высадим на балкон? – улыбнулись они.
       - А что, давайте! Представляю, как она удивится!..

       Но моя земная подружка не удивилась:
       - Ты что, дурачок? – спросила она. – Зачем ты закрылся на балконе? Я тебя тут жду-жду… Можно сказать, изнываю. Я тут совершенно свихнулась. Ну, ты купил, что хотел?
       - Купил-купил.
- Честно говоря, я не люблю с ними, но делай, как хочешь, только быстрей начинай… я не могу больше ждать!
 


2009-04-25