БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

***(Не знам нищо никога.)

Мирчо Петров Мирчев (miro)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

Не знам нищо никога.

Песен достига до мене
като съвкупност от звуци.

Не знам защо
нищо не разбирам.

Само сълзи по очите
се стичат.
2003-05-14