БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

***(Наполвина осветена стая в нощните прозорци)

Мирчо Петров Мирчев (miro)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: Кошмари

Наполвина осветена стая в нощните прозорци
нощната стая-
разръфани сенки
глух вопъл-
звездата разтваря вампирско лице.
Угасна цигара-
сълза ли изгоря?
2003-05-14

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)