БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


При свечеряване

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

При свечеряване открехвам тази Врата Пътеки невидими обсипани с бели безкрайни цветя Прозрачна тишина докосвана с шум на ронливи жълти тръстики вкус на нещо отминало Онези блуждаещи пламъчета предвождат бледи души - загубили пътя в разпиляно поверие Не диша въздуха и вятъра лепне - безвремие Притварям тази Врата в бледото утро