БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ю. ЯКИМАЙНЕН - МОИТЕ ПОЛОВИ КОНТАКТИ С НЛО - 2 част

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Проза на чужд език  Цикъл: ЮРИЙ ЯКИМАЙНЕН - МОИТЕ ПОЛОВИ КОНТАКТИ С НЛО

НЕГО ДЕН МИСЛЕХ ДА СИ ТРЪГВАМ, но реших за последно да звънна на поета Самойлов - Давид Самойлович.

            - Юра, заповядайте на гости, непременно, - каза той, - и, ако не Ви затруднява, вземете и едно шампанско. Май го продават в зеленчуковия магазин близо до нашата Астраханска уличка... Нали сами разбирате - живеем в съветски период по време на идиотски Горбачевски реформи...

            След кратко лутане намерих магазина, пробих си път до тезгяха, купих пет бутилки шампанско и две бирички и цъфнах. При него вече беше дошъл един тип с мустачки и със странната фамилия Фиглярский.

            - Юра, Вие сигурно както винаги сте изхарчили всичките си пари за алкохол? Знам, знам, не отричайте. Ето Ви пари – сега съм богат. Скоро ще пътувам за Чехословакия. Канят ме... Искате ли да Ви дам чешки крони?... Е май е по-добре да са рубли?... Ето, вземи, тук има за двете бутилки, но мисля, че за обратен билет ще Ви стигнат, надявам се...

            - А пък аз виждам, Давид Самойлович, - казах аз, - че вие тук с Фиглярский вече сте си взели дозата, и за да наваксам, аз ще пия шампанското с бира, без да ми обръщате внимание за това...

            Следва да отбележа, че не само ги догоних, но и доста бързо ги задминах. Бяха се заловили да си говорят за перестройката, за списание „Огоньок” (навремето много популярно) и за неговия главен редактор Коротич (днес тотално забравен) и за някаква си среща на последния с перестройчика Горбачев...

            Аз излязох, не си спомням точно за какво, може би, за да се проветря, и още в коридора се натъкнах на една извънземна. Тя ме хвана за ръката и ме отведе в съседната на кухнята стая.

            През стената се чуваше  само: „Горбачов...”Огоньок”... Коротич-Длиннотич... Отмяна на цензурата”... Искаше ми се да бъда там: да взема участие, да бъда с тях, както се казва, в центъра на исторически важни събития, на вълната, на гребена, на острието, на предната линия на „перестройката и гласността”, но и тук ми беше не по-малко интересно. И аз изобщо не можех да се откъсна, логически да завърша веднъж започнатото, защото тя беше едно наистина извънредно, удивително, невиждано  същество, което в началото взех за момиче със зелен чорапогащник...

            Когато то изчезна и аз, настръхнал и изтрезнял, излязох от стаята, заварих само Давид Самойлович, който като изгладнял котарак, облизваше късите си мустаци, се опитваше да улови с лапа от пакета един усукан  студен и хлъзгав пелмен.

            - Абе, ти къде беше? – попита той. – Тук бяха и Фазил Искандер, и Булат, и Женя Евтушенко, и Левитанский... Коротич даже намина, Раиса Максимовна дойде за малко, а ти изчезна, сякаш вдън земя се провали. Къде ли не те търсихме, къщата надолу с главата обърнахме.  Хората искаха да се запознаят лично с теб: „ Наистина ли, самия Сам Самич? Нима, самият Юрка Неиздадения е тук?”... Всички стаи преровихме... Кажи сега -  къде беше?!

 

оригиналът:

 В ТОТ ДЕНЬ Я БЫЛО СОБРАЛСЯ УЕЗЖАТЬ, но решил позвонить напоследок поэту Самойлову Давиду Самойловичу.
       - Заходите, Юра, в гости непременно, - сказал он, - и захватите, если не трудно, шампанского. Оно, говорят, продается тут рядом с нашим Астраханским переулком, в овощном магазине… Вы же сами понимаете, идиотские Горбачевские реформы, и Советские времена…

       Я кое-как разыскал магазин, пробился к прилавку, купил пять бутылок, еще пару пива и заявился. У него уже сидел некто с усиками по фамилии Фиглярский.
       - Вы, наверное, Юра, по своему обыкновению все деньги потратили на алкоголь? Знаю-знаю, не отнекивайтесь. Берите деньги обратно – я богатый. Скоро еду в Чехословакию. Приглашают… А может, вам в чешских кронах дать?... Значит, все-таки дать, и лучше в рублях?.. Вот здесь, правда, за две бутылки, но вам на обратный билет, думаю, хватит…

       - А я вижу, Давид Самойлович, - сказал я, - что вы тут с Фиглярским уже приняли дозу и потому, чтобы вас догнать, я буду шампанское запивать пивом, а вы не обращайте внимания…

       И надо сказать, что я не только догнал, но и очень даже быстро их перегнал. Они затеяли говорить о перестройке, о журнале «Огонек» (одно время популярном»), и о его главном редакторе Коротиче (ныне прочно забытом), и о какой-то встрече того с самим перестройщиком Горбачевым…

       Я вышел зачем-то, может, проветриться, и прямо в коридоре натолкнулся на инопланетянку. Она взяла меня за руку и отвела в смежную с кухней комнату.
       Через стенку до меня доносилось: «Горбачев… «Огонек»… Коротич-Длиннотич… Отмена цензуры»…
       Мне и туда тоже хотелось: поучаствовать, побыть, что называется, в гуще исторически важных событий, на волне, на гребне, на острие, на переднем крае «перестройки и гласности», но и тут было не менее интересно. И я никак не мог оторваться, логически завершить однажды начатое, поскольку то было действительно удивительное и невиданное запредельное существо, которое поначалу я принял просто за девчонку в зеленых колготках…

       Когда оно испарилось, исчезло и я, взъерошенный и протрезвевший, снова появился на кухне, я увидел единственно Давида Самойловича, который, как проголодавшийся кот, облизывая короткие усы, пытался подхватить из пачки скрюченной своей «лапкой» холодный и скользкий пельмень.

       - Где ты был? – сказал он. – Тут побывали и Фазиль Искандер, и Булат, и Женя Евтушенко, и Левитанский… Коротич даже заходил, Раиса Максимовна забегала, а ты пропал куда-то, как в воду канул. Мы тебя искали-искали, все углы облазили. Они все хотели с тобой познакомиться: «Неужели, Сам Самыч? Неужели, сам Юрка непечатный?»… Все комнаты обшарили… Где ты был?! 


2009-03-07