БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Някой ден

(4ush4aush)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Разперила криле ще полетиш, затуй държа те в клетка аз там вътре си стоиш, мълчиш, но знам какво ще искаш пак И в утрото на някой ден ще трябва да те пусна тук тогава взела част от мен ще си един свободен звук