БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Post Factum

valsodar (valsodar)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Щуровини

Здравей !
Аз бях обещал да мина...
но знаеш, как животът е сега - 
едно подкараш, сетне друго
и все не стигам аз, 
до твоята врата.
Знам..
чакаше ме дълго,
очакваше звънът в нощта.
И в черните самотни нощи,
аз бях сред други,
в самота.
Виж...
аз пак пристъпвам плахо.
Сърцето свое притaявам,
стоя аз тих пред теб,
сега.
И да поседнем, а ?
Да помълчиме заедно,
ний поглед сплели -
отпиваме от нежна
тишина.
Налей !
За тез , 
които днес сред нас ги няма.
За приятелите наши
да споменем с поглед сведен
паметта.
Така и както
днес те споменавам
поседнал сам,
а срещу мене - 
Тишина.