БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Егоизъм

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Като стрък изсушена тръстика
от блатата край селото.
Само кости и восъчна кожа.
Кротко скръстил ръце.
Колко тесни ги правят
напоследък ковчезите!
Цветен мирис сладникаво-гнил
сграбчва мойто небце.

Ти си знаеше, Господи,
аз престанах да плача отдавна.
То не бяха любими,
то не бяха роднини
в този скапан живот!..
Ти един подир друг ги прибираш
във твоето стадо.
От свещите, които съм палила,
да направиш миро!

И защо изведнъж
като буйни река се отприщих?
"Не е срамно да плачеш" -
си казах -
"във този момент".
Не за дядото.
Вярвам,
той си отиде пречистен.
Отърва се.
Тези тежки сълзи
бяха всъщност за мен.